#

Hakkımızda

#

Çevre Politikası

• Çevre konularını planlama ve karar alma sürecimizin ayrılmaz bir parçası haline getirmek ve etkili çevre programlarını uygulamaya geçirmek için yeterli kaynakların sağlanması
• Şirketin yönetimi altında bulunan bütün doğal ve kültürel kaynakların çevre bilinci içerisinde kullanılmasının sağlanması
• Çalışanlarımızı eğitmek ve onları işlemlerimizin çevresel yönlerini iyileştirmek için yenilikçi yollar aramak üzere teşvik edilmesi
• Enerji ve çevre konuları ile ilgili bilgi ihtiyaçlarını karşılamak için müşterilerimiz, çalışanlar, devlet daireleri ve kamu görevlileri ile açık iletişim kanalları kurulması ve sürdürülmesi
• Çevresel farkındalık düzeyimizin sürekli olarak iyileştirilmesi
• Bütün atıkların uygun işlenmesi ve bertaraf edilmesini temin etmek, kirlenmeyi önlemek ve atık malzemeleri geri dönüştürme ve yeniden kullanma fırsatlarını takip ederek bunların oluşmasını en düşük düzeye indirgenmesi.

"Bize duyduğunuz güvenle büyüyoruz..."

KARDOST GIDA AMBALAJLAMA PAKETLEME

#

(0-224) 671 81 18

  • #
  • #
  • #
  • #