#

Hakkımızda

#

Sosyal Sorumluluk Politikası

Kardost kurumu olarak etik değerlerimiz ile tüm faaliyetlerimizde çalışanlarımıza , topluma ve çevreye karşı sosyal sorumluluk bilinci ile hareket etmeyi temel yönetim anlayışımız olarak benimseriz. Müşterilerimizin rekabet gücünü arttırmak için temel değerimizin insan kaynaklarımız olduğuna inanırız.
İnsan hakları çerçevesinde faaliyetlerimizi sürdürür , yasalara uygun olarak tüm çalışanlarımızın özlük haklarını tam olarak yerine getiririz. Güvenli ve sağlıklı çalışma ortamı yaratmak için iş Sağlığı ve Güvenliği politikamız kapsamında tüm faaliyetlerimizi yönlendiririz.
Gerçekleştirdiğimiz tüm faaliyetlerde çalışanlarımıza dürüst ve adil davranır , dil , ırk ,renk , cinsiyet , din , mezhep , siyasi düşünce , yaş , fiziksel engel ve benzeri nedenler ile ayrımcılık yapılmasını kabul etmeyiz.Tüm çalışanlarımızın insan onuruna uygun çalışma koşullarında, sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışma hakkı olduğuna inanırız.
Tüm faaliyetlerimizin çevresel gerekliliklerini , çevre politikamız kapsamında en üst düzeyde gerçekleştiririz. Çevresel konularda yasal yükümlülükler dışında hassasiyet bilinci ile çalışmalarımızı sürdürürüz. Çevresel etkilerin azaltılmasını , enerji ve doğal kaynakların korunmasını ve gerçekleştirdiğimiz tüm faaliyetlerimizde önceliğimiz sürdürülebilir bir gelecek olarak görürüz.
Sosyal Sorumluluğumuz çerçevesinde yukarıda belirtilen ilkelerimizin eksiksiz olarak uygulanması tüm çalışanlarımız , tedarikçilerimiz ve işbirliği içinde olduğumuz tüm kurum ve kuruluşlardan beklentimiz ve öncelikli iş hedefimizdir.

"Bize duyduğunuz güvenle büyüyoruz..."

KARDOST GIDA AMBALAJLAMA PAKETLEME

#

(0-224) 671 81 18

  • #
  • #
  • #
  • #