#

Hakkımızda

#

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

• Tüm çalışanların katılımıyla oluşabilecek İş Sağlığı ve Güvenliği tehlikeleri ile ilgili risklerin belirlenmesi ve bu risklerin kabul edilebilir seviyelere çekilerek kontrol altında tutulması, kazaların en aza indirilmesi.Meydana gelebilecek herhangi bir kaza veya acil durumda kayıpları en aza indirecek sistemlerin geliştirilmesi.
• Teknolojik gelişmeleri takip ederek İş Sağlığı ve Güvenliği hedeflerimize ulaşmamızı kolaylaştıracak çözümler için tehlike ve riskleri minimize edecek araç ve ekipmanların sağlanması.
• Çalışanlarda İş Sağlığı ve Güvenliği bilincinin geliştirilmesi, yerleştirilmesi ve sürekliliğinin sağlanması için eğitimler ve toplantılar gerçekleştirilmesi.
• Müşteri, tedarikçi ve diğer paydaşlarımızın, kuruluş sınırları içerisinde oluşabilecek risklere karşı güvenliğinin sağlanması.

"Bize duyduğunuz güvenle büyüyoruz..."

KARDOST GIDA AMBALAJLAMA PAKETLEME

#

(0-224) 671 81 18

  • #
  • #
  • #
  • #