#

Hakkımızda

#

İnsan Kaynakları Politikası

Geleceğimizi şekillendirecek potansiyelde çalışanları işe alırız.
Kuruluşumuzu geleceğe taşıyacak yetkinlik, bilgi birikimi ve gelişim potansiyeline sahip, başarı, takım ve değer odaklı adayları fırsat eşitliği ilkesiyle işe alırız.

Öğrenme ve gelişim olanakları hazırlarız.
Sürekli öğrenme, yenilikçilik ve iyileştirme yaklaşımımızla, çalışanlarımızın yetkinliklerini geliştirecek gelişim olanakları hazırlayarak kuruluşumuzun mevcut ve gelecekteki yetkinlik gereksinimlerinin karşılanmasını sağlarız.

Her bir çalışanımızı yetenek olarak görürüz.
Her bir çalışanımızı işinin lideri birer yetenek olarak görür, bireysel gelişim olanakları hazırlayarak potansiyellerini ortaya çıkaracakları ve geliştirecekleri katılımcı bir iş ortamı oluştururuz.

Çalışanlarımızı en iyi performanslarını göstermeleri için destekleriz.
Kuruluş hedeflerimizle bireysel hedeflerin uyumlu olmasını sağlar, performansı adil ve objektif olarak değerlendirir, daha yüksek performans göstermeleri için çalışanlarımızı destekleriz.

Katılımı ve iletişimi destekler, çalışanlarımızın katkılarını hep birlikte kutlarız.
Çalışanlarımızın bireysel ve ekip bazında iyileştirme çalışmalarına katılımlarını ve her türlü yenilikçi, yaratıcı girişimlerini destekleriz. Ayrıca çalışanlarımız ile kuruluşumuz arasında güçlü bir diyalog kurmak üzere kurum içi iletişim faaliyetlerini düzenler,katkılarını onurlandırarak hep birlikte kutlarız.

Ailelerimizden güç alırız.
Kuruluş hedeflerimizin gerçekleşmesinde başarının belirleyicisi olan çalışanlarımız kadar ailelerimizi de organizasyonun ayrılmaz bir parçası olarak görürüz.

"Bize duyduğunuz güvenle büyüyoruz..."

KARDOST GIDA AMBALAJLAMA PAKETLEME

#

(0-224) 671 81 18

  • #
  • #
  • #
  • #